Arraianos

- Revista Arraianos nº 3

MONOGRÁFICO SOBRE REPRESIÓN E RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA
Sumario

XANELA ARRAIANA
2
LIMIAR
3
A RAIA ESCRITA. HISTORIAS DA RESISTENCIA, ONTE E HOXE
Bento da Cruz e Sechu Sende. Por Lois Codias
4
NEVER FALL IN LOVE WITH A FRENCH BLUESMAN Por L. C. Boullosa
13
LEMBRANZA DO MEU AVÓ Por Hixinio Araúxo
14
UNHA APROXIMACIÓN Á GUERRA CIVIL NA RAIA
Por Luís Martínez-Risco Daviña
16
HABELOS, HAYLOS. MEMORIA E HISTORIA Por Emilio Grandío Seoane
19
TESTEMUÑAS DUN DOS DERRADEIROS FUXIDOS Por Xosé. R. Cruz
20
VIDA E MORTE DE FOUCELLAS Por Pilar Buela
25
DIARIO E BIOGRAFÍA DUN FUXIDO GALEGO Por Bieito Fernández
26
O IMPOSTO ARRAIANO Por Baldo Ramos, Eduardo Muínhos,
Susa Blanco, Raúl G. Pato, X. C. Domínguez
30
EU NUNCA SEREI YO Por Sechu Sende
35
O FURRIOLO. UN DOS LUGARES PARADIGMÁTICOS DA REPRESIÓN GALEGA Por Julio Prada
38
NON ME MATEDES Por Manuel Veiga
42
A PRISIÓN DE CELANOVA Por Domingo Rodríguez
44
A LER Por Elisa Mosquera
49
LONGA NOITE DE PEDRA Por César Moreiras
50
ELIXIO RODRÍGUEZ. EPOPEA DUN AVIADOR ARRAIANO Por Aser álvarez
52
UN CADERNO NA CADEA Por Xesús Alonso Montero
55
PEPE VELO. UN GALEGO DE ALMA Por Antonio Piñeiro
56
A ESTELA DA SANTA LIBERDADE Por Óscar Curros
60
LORENZO VARELA. AUSENTE NA MEMORIA DO SEU POBO
62

Descargate eiquí o texto completo deste exemplar, (2,28 mb)

© 2005 Asociación Arraianos
Celanova (Galiza)
arraianos@arraianos.com